Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie..
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie planu współdziałania operatora wyznaczonego z
wojskową pocztą polową.
06.09.2013 więcej
Projekt stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
29.08.2013 więcej
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
29.07.2013 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania...
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania oraz niektórych innych ustaw.
26.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów...
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów wójta gminy Bierawa w województwie
opolskim.
26.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie konkursu na operatora pocztowego...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do
świadczenia usług powszechnych.
24.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej jednostce organizacyjnej
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej...
19.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.
17.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r....
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin
poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca
2013 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.
15.07.2013 więcej
Projekt stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do dokumentu "Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego...
Projekt stanowiska Rządu RP do dokumentu dotyczącego:
zapobiegania uzależnieniu od jednego dostawcy, tworzenia
otwartych systemów ICT poprzez lepsze wykorzystywanie
standardów w zamówieniach publicznych.
10.07.2013 więcej